Đau thắt lưng

Đau thắt lưng là một vấn đề sức khỏe phổ biến và đáng kể ảnh hưởng đến một tỷ lệ lớn dân số tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Nó có thể được gây ra bởi các yếu tố khác nhau bao gồm các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp, ảnh hưởng di truyền, yếu tố môi trường và ảnh hưởng cơ sinh học. Cơn đau có thể phát sinh từ các cấu trúc khác nhau trong cột sống như đĩa đệm, xương, dây chằng và cơ bắp. Đau thắt lưng có thể được phân loại là cấp tính (kéo dài dưới 6 tuần) hoặc mãn tính (kéo dài hơn 12 tuần) tùy thuộc vào thời gian của các triệu chứng . Mặc dù nguyên nhân chính xác của đau thắt lưng vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng nó được cho là có liên quan đến các vấn đề như thoát vị đĩa đệm, viêm và bệnh thần kinh . Tỷ lệ đau mãn tính trong chăm sóc ban đầu là cao, với một tỷ lệ đáng kể các trường hợp liên quan đến cột sống . Nhìn chung, đau thắt lưng là một tình trạng phức tạp với nhiều yếu tố góp phần, và cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về nguyên nhân của nó và phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top